top of page
Search

Երիտասարդների իրավունքների դեսպաններն ընդդեմ COVID-19-ի

COVID-19 համավարակը իր հետ բերեց բազմաթիվ հասարակական փոփոխություններ, որոնք հատկապես մեծ ազդեցություն ունեցան երիտասարդների շրջանում։ Անցած ամիսների իրավիճակը ակնհայտ դարձրեց, որ շատ երիտասարդներ լավագույնս չգիտեն և չեն պաշտպանում իրենց սոցիալական իրավունքները, հատկապես՝ զբաղվածության, աշխատանքային, հանրային առողջության և տեղեկատվության հասանելիության իրավունքները։

Այս ծրագրի նպատակն է բարձրացնել մարզային երիտասարդական աշխատողների և առաջնորդների իրազեկվածությունը սոցիալական իրավունքների հասանելիության վերաբերյալ՝ օգտագործելով Եվրոպայի խորհրդի ENTER!CM/Rec(2015)3 հանձնարարականը, ոլորտային գործիքներ և նյութեր՝ ՀՀ տեղական օրենքներին և իրականությանը համապատասխան։


Ծրագրի արդյունքում զարգացվելու է 10 մարզի 20 երիտասարդական աշխատողների և առաջնորդների հմտությունները` օգնելով նրանց դառնալ «Երիտասարդների իրավունքների դեսպաններ» (Youth Rights Ambassadors)։

Վերջիններս ստանալու են ֆինանսական աջակցություն ծրագրի շրջանակում և առաքելություն են ունենալու նպաստել սոցիալական իրավունքների մատչելիության վերաբերյալ իրազեկվածությանը հետ-COVID-19-յան համատեքստում մարզերի տեղական երիտասարդական ակումբներում։


Ծրագրի առանցքային խնդիրներն են՝

  1. բարձրացնել իրազեկվածությունը ՀՀ 10 մարզերի ակումբների 20 երիտասարդական աշխատողների և առաջնորդների շրջանում առցանց 4 սեմինարների և 2 գործնական աշխատաժողովների միջոցով՝ ներկայացնելով սոցիալական իրավունքների հասանելիության վերաբերյալ ENTER!CM/Rec(2015)3 հանձնարարականը,

  2. զարգացնել հմտություններ 20 երիտասարդական աշխատողների շրջանում, ովքեր կդառնան «Երիտասարդների իրավունքների