top of page

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ

ՏՈՆԵՐ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ

Հայկական ավանդական տոնացույցն իրենից ներկայացնում է ազգային տոների տարեկան շրջապտույտը: Ինչպես բոլոր ազգերի, այնպես էլ հայկական տոնացույցն իր մեջ պարունակում է բոլոր տոներն ու արարողությունները:

bottom of page